Đề XuấT, 2023

Editor Choice

Đèn lồng lớn với nến bằng vàng

 • Trang trí trung thành với vàng (vd

   từ kho)
  • Đèn lồng lớn và nhỏ
  • 2 cây nến bằng vàng (cửa hàng trang trí)
  • Những quả bóng nhỏ bằng vàng, xanh lá cây và đồng (10 quả bóng trong hộp, ví dụ từ kho khoảng 5, -)

  1. Xả Dekostreu trong những chiếc đèn lồng.

  2. Đặt nến ở giữa.

  3. Trang trí bóng trang trí.

Top