Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Mẫu móc nên bạn tự móc một chiếc gối

Móc gối của riêng bạn: Với mẫu móc của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng tự móc một chiếc gối thoải mái.

Bạn có thể tự móc chiếc gối này với hướng dẫn của chúng tôi
Ảnh: Trang trí & Phong cách

Đối với đầu mệt mỏi: Một vật bắt mắt trên mỗi giường và ghế sofa: Đối với gối, hai tấm giống hệt nhau được móc và đặt lại với nhau - đây cũng là thứ dành cho người mới bắt đầu. Quan trọng: Đừng quên mở chèn cho gối!

Đó là những gì bạn cần:

 • ROWAN handknit cotton Tẩy trắng Fb 263 = 150 g
 • Màu xanh John Fb 365 = 50g
 • Ong Fb 364 = 50 g
 • Đường Fb 303 = 50g
 • Pesto Fb 344 = 50 g
 • Cần tây Fb 309 = 50g
 • Nắng Fb 354 = 50 g
 • 1 móc móc số 4

Và đây là cách nó hoạt động:

Kích thước 40 x 40 cm
Mô hình đũa - Gậy
3 tr trong một tr, bỏ qua 2 sts.
Góc: Móc 3 tr, 3 tr, 3 tr.
Thứ tự dải: 1. Rd Fb 365, 1 Rd Fb 364, 2 Rd Fb 263, 1 Rd Fb 303, 4 Rd Fb 263, 1 Rd Fb 344, 1 Rd Fb 309, 1 Rd Fb 354, 3 Rd Fb 263, 1 Rd Fb 365, 1 Rd Fb 263.

 1. 2 tấm đệm làm việc. Đối với mỗi 5 LM trong màu ngọc lam theo và đóng vòng.
  Vòng 1 Ngọc lam: Móc 8 búi, 2 LM trong vòng LM. Đóng R với một KM.
 2. Vòng 2: 3 LM thay thế cho tr đầu tiên, 2 tr trong cùng một điểm ghi. Móc 3 tr trong mỗi cung LM khác. Đóng Rd với 1 KM.
 3. Vòng: 3 LM, 2 trs trước tập hợp KM (đặt lại vào mỗi Mgroup vòng), sau đó là nhóm trb giữa nhóm stb của hàng trước. Các trang web đâm tiếp theo góc. Ở đây 3 tr, 3 LM, 3 trb arb. Hdh. Rd kết thúc với 1 KM trên Lm của hàng trước.
  Vòng 3 luôn wdh. Sau 17 Rd một tấm đệm đã sẵn sàng.
 4. Hoàn thành: Đặt các tấm đệm ở bên trái và móc các tấm gỗ lại với nhau trên 3 mặt với 1 R fe M. 4. Móc bên hông, để lại một lỗ chèn (khoảng 20 cm) cho miếng đệm.

Nhấn vào đây để tải về hướng dẫn.

Top