Đề XuấT, 2023

Editor Choice

Đèn có chữ nến

Bạn cần điều này:


Ảnh: trang trí & phong cách
  • KerzenPen màu hồng và cam (cửa hàng thủ công, của Pic Tixx, khoảng 2, 25 Euro)
  • Nến trụ cột màu trắng (ví dụ từ kho, 2 miếng cao 14 cm, khoảng 3, 79 euro)

Thật dễ dàng

Viết bằng bút trực tiếp trên nến hoặc vẽ một mẫu.

Top