Đề XuấT, 2023

Editor Choice

Hoa lan trong bát ô liu

  • bát ô liu
  • 1 hoa lan
  • Essstbchen
  • dao

1. Đổ nước vào một bát ô liu.

2. Cắt hoa lan theo đường chéo bằng dao và đặt nó vào vỏ.

3. Thêm đũa.

Mẹo: Hoa lan được cắt tốt nhất dưới nước.

Top