Đề XuấT, 2020

Editor Choice

Bó hoa Phục Sinh với hoa tulip và forsythia

 • 6-8 thân cây forsythia
 • 7-9 cành hoa tulip
 • có thể 6-8 con khỉ Phục sinh (z.

   Từ Chrisborn)
  • có thể vòng hoa lông
  • cái bình
  • kéo cắt cây
  • dao

  1. Giải phóng thân của những bông hoa từ màu xanh lá cây dư thừa.

  2. Lắp hoa vào một bó hoa hỗn hợp, làm cho thân cây xoắn lại.

  3. Rút ngắn bó hoa theo chiều dài bình hoa bằng kéo hoa hồng.

  4. Cắt hai đầu của thân cây theo đường chéo để hấp thụ nước tốt hơn.

  5. Đặt bó hoa lỏng lẻo trong chiếc bình đầy nước.

  Mẹo: Để có hình ảnh Phục Sinh của đà điểu, hãy đặt vòng hoa lông vũ quanh chiếc bình và treo mặt dây Phục Sinh trên cành cây!

Top