Đề XuấT, 2021

Editor Choice

Túi giấy có cánh thiên thần

  • một số túi giấy (cửa hàng bách hóa)
  • Phun sơn bằng vàng và hồng (ví dụ từ Sở thích; cửa hàng thủ công)
  • Đôi cánh thiên thần trong kích thước phù hợp (cửa hàng thủ công)
  • Súng bắn keo nóng với keo nóng

đầu tiên

Xịt túi màu và để khô.

2. Dán cánh thiên thần vào túi bằng keo nóng.

3. Đổ đầy túi theo ý muốn.

Top