Đề XuấT, 2023

Editor Choice

Sô cô la làm thiệp mời

 • Giấy gói màu xanh lá cây nhạt và xanh nhạt (ví dụ

   từ Karstadt)
  • Túi giấy bóng kính / túi kính di động (nhà thuốc, kích thước 145 x 235 mm, 8 miếng với giá khoảng 1, 30 Euro)
  • Sô cô la màu hồng (ví dụ từ Bachhalm)
  • Băng satin màu hồng (ví dụ từ Karstadt)
  • Bút màu hồng (ví dụ từ Edding 2190)
  • cây thước
  • kéo
  • Dải dính (ví dụ từ Tesa, cửa hàng bách hóa)

  1. Cắt giấy gói màu xanh dương và xanh lá cây (xanh lá cây: chiều rộng khoảng 6 cm và màu xanh lam: chiều rộng khoảng 2, 5 cm)

  2. Đặt sô cô la trong túi giấy bóng kính và vòng lặp.

  3. Đầu tiên đặt dải màu xanh lá cây xung quanh sô cô la bọc. Sau đó đặt dải băng màu xanh có nhãn lên màu xanh lá cây và cố định nó ở mặt sau bằng băng dính.

Top