Đề XuấT, 2021

Editor Choice

Uống ly có ảnh

 • Fotovorlage
 • giấy trắng DIN A4
 • kính uống
 • rickrack vàng (haberdashery)
 • Chất kết dính dệt (ví dụ

   từ Gütermann)
  • kéo

  1. Chọn ảnh và in trên tờ DIN A4 (chiều cao của ảnh phải nhỏ hơn một chút so với kính uống, chiều rộng có thể được chọn tùy ý).

  2. Cắt ảnh cho phù hợp với kính.

  3. Cuộn ảnh vào kính.

  4. Dán dây vào khung bằng keo dệt.

Top