Đề XuấT, 2020

Editor Choice

Gió với vòng hoa mùa thu

  • 3-4 thân cây sồi lớn
  • Vòng dây như một vòng hoa
  • Dây trang trí bằng đồng
  • (hoặc dây myrussy màu xanh lá cây), tất cả hoa
  • kéo cắt cây
  • máy cắt dây
  • 1 đèn lồng thủy tinh
  • 1 cây nến lớn ba đáy

1. Cắt lá sồi bằng kéo thành các phần nhỏ hơn (khoảng.

3-4 lá trên cuống).

2. Cắt vòng dây bằng máy cắt dây ở một nơi.

3. Nhẹ nhàng đặt tán lá dần dần và quấn nó bằng dây myrussy.

4. Đặt vòng hoa gần như đã hoàn thành xung quanh chân đèn lồng và nối các đầu lại với dây một lần nữa.

Không cho phép nến cháy không giám sát và tránh dự thảo. Giữ cho bát cháy sạch. Nếu nến hút, bấc rút ngắn một cái gì đó. Chỉ đốt nến trên một cơ sở không cháy.

Top