Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Hoa oải hương với hoa hồng

 • Một số cây ban công như vậy. B.

   Hoa oải hương, hoa oải hương và hoa hồng
  • nồi và tàu gỗ khác nhau
  • bầu đất

  1. Đặt cây trong chậu đầy một nửa.

  2. Tiếp tục lấp đất và ép cây tốt.

  3. Đổ cây và z. B. sắp xếp trên bàn hoặc ghế dài cùng với các phụ kiện sân vườn.

Top