Đề XuấT, 2020

Editor Choice

Bình hoa nhỏ với hoa hồng trên đĩa bánh

 • 1 bó hoa hồng nhỏ màu hồng
 • 5 minivas (cửa hàng bách hóa)
 • Đĩa bánh có chân (ví dụ

   từ IKEA)
  • có thể là một cọng hoa tử đinh hương màu trắng
  • Dao sắc

  1. Cắt hoa hồng theo chiều dài bình tương ứng, cắt chúng theo một góc bằng dao nhọn.

  2. Phân phối hoa hồng trên các bình chứa đầy nước.

  3. Phân phối bình hoa trên đĩa bánh và bàn.

Top