Đề XuấT, 2021

Editor Choice

Hoa mùa hè trong bao tải organza

  • kính uống đơn giản
  • túi organza đầy màu sắc (cửa hàng bách hóa hoặc bán hoa)
  • cẩm chướng trắng và lốm đốm
  • bellflowers
  • Eustoma màu tím
  • dao

1. Đặt kính đầy nước trong túi organza đầy màu sắc.

2. Cắt những bông hoa và cắt chúng theo đường chéo. Sắp xếp theo nhóm trong kính.

Top