Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Mẫu đan mùa hè cho một chiếc khăn có sọc và sọc

Nếu nó quá nóng cho một chiếc áo khoác, nhưng cũng hơi lạnh, vải này đi như được gọi. Hãy thử nó với hướng dẫn này.

Các mẫu làm cho vải này nổi bật giữa đám đông.
Ảnh: DROPS Thiết kế A / S

Kích thước:
Chiều dài ở cạnh mà các mũi khâu được đánh: khoảng 170 cm
Chiều cao từ mép dừng đến cạnh ở cạnh nơi vải rộng nhất: khoảng 55 cm

Bạn cần điều này cho vải:

DROPS ALPACA của Garnstudio (thuộc nhóm A):

  • 150 g màu 100, tự nhiên
  • 100 g màu 2923, màu vàng mù tạt
  • 50 g màu 2915, cam
  • 50 g màu 2921, quả mâm xôi
  • DROPS ROUND NEEDLE (80 cm) Số 4, 5 - hoặc kích thước kim cần thiết để có được mũi khâu sau: 20 mũi khâu và 39 hàng kinky phải = 10 cm chiều rộng và 10 cm chiều cao

Ghi chú về hướng dẫn:

CHƯƠNG TRÌNH CẦN THIẾT CÓ THỂ ĐƯỢC NỀN TẢNG TRONG PDF CỦA HƯỚNG DẪN THEO BÀI VIẾT.

sọc:
Ở đầu mỗi hàng lại màu được thay đổi.
Đan các dải như sau, hàng đầu tiên là 1 hàng bên phải với tự nhiên: * 2 hàng tự nhiên, 2 hàng mù tạt vàng *, được đan từ * - * đến 55 hàng - hàng cuối cùng là hàng sau, ở đầu Bỏ ra 15 mũi khâu trong hàng này.
* 2 hàng tự nhiên, 2 hàng cam *, được dệt từ * - * đến 54 hàng - hàng cuối cùng là hàng sau, ở đầu hàng này liên kết 15 mũi khâu.
* 2 hàng tự nhiên, 2 hàng mù tạt vàng *, được dệt kim từ * - * đến 6 hàng. Hàng cuối cùng là một hàng sau.
* 2 hàng tự nhiên, 2 hàng mâm xôi *, được dệt từ * - * đến 48 hàng - hàng cuối cùng là hàng sau, ở đầu hàng này liên kết 15 mũi khâu.
* 2 hàng tự nhiên, 2 hàng mù tạt vàng *, được dệt kim từ * - * đến 54 hàng.
* 2 hàng tự nhiên, 2 hàng cam *, dệt kim từ * - * đến 6 hàng.

KRAUSRIPPEN (ở hàng qua lại):
1 garter = 2 hàng kraus bên phải = 2 hàng bên phải.

PATTERN:
Xem sơ đồ A.1.

Và đây là cách nó được thực hiện:

VẢI:
Vải có hình dạng bất đối xứng và nó được dệt kim theo sơ đồ. Giảm đang được làm việc ở một bên và tăng đang được làm việc ở phía bên kia.

Đúc 15 mũi khâu trên kim tròn số 4, 5 với tự nhiên. Đan theo A.1 - xem mũi tên bắt đầu. Đan dây - xem ở trên. Ở cuối hàng thứ 7 thực hiện 15 mũi khâu mới = 30 mũi khâu. Lặp lại A.1 liên tục ở độ cao, thực hiện 15 mũi khâu mới ở cuối mỗi hàng thứ 6. Ở đầu hàng thứ năm mươi, liên kết 15 mũi khâu đầu tiên, sau đó cắt nó ra ở mỗi hàng thứ 54 như được mô tả trong phần CHUẨN. Tiếp tục làm việc theo mô hình như trong A.1 với các mức tăng giảm cho đến khi các dải tự nhiên và quả mâm xôi kết thúc - hiện tại nó bị xích 3 lần ở một bên và 27 x ở phía bên kia tăng (= khâu) = 375 mũi khâu trên kim. Tiếp tục đan mà không tăng hoặc giảm cho đến khi tất cả các sọc được hoàn thành. Sau đó liên kết tất cả các khâu.

Dưới đây là hướng dẫn với sơ đồ dưới dạng PDF để tải xuống.

Top