Đề XuấT, 2020

Editor Choice

Nước uống bọc trong vải

 • vải vụn và sọc
 • nhiều màu sắc khác nhau hoặc biên giới
 • băng dính hai mặt (ví dụ

   từ Tesa)
  • thước dây
  • phấn
  • Kéo zigzag cho vải
  • chân
  • Máy may hoặc kim may bằng sợi
  • kéo

  1. Đo chu vi và chiều cao của ly uống nước bằng thước dây.

  2. Chuyển số đo vào vải bằng que phấn và cắt vải bằng kéo ngoằn ngoèo.

  3. Cắt các sợi khác nhau trong chu vi của kính.

  4. Cố định băng dính bằng ghim trên vải và khâu vào.

  5. Dán vải xung quanh kính bằng băng dính hai mặt.

Top