Đề XuấT, 2020

Editor Choice

Làm một cái bình từ thân cây


Ảnh: trang trí & phong cách

Mùa thu thật đẹp

Một mảnh thiên nhiên trên bàn: Chúng tôi làm một chiếc bình từ thân cây.

Bạn cần điều này:

  • thân cây
  • bình hoa phù hợp
  • hoa cẩm tú cầu
  • Mohnkapseln
  • dahlias
  • kéo cắt cây
  • dao

Thật dễ dàng

1. Có cây cắt tỉa bởi thợ mộc để có thể đặt một chiếc bình vào đó.

2. Cuống hoa miễn phí từ màu xanh lá cây dư thừa.

3. Lắp hoa vào một bó hoa hỗn hợp, làm cho thân cây xoắn lại.

4. Rút ngắn bó hoa bằng kéo hoa hồng đến chiều dài bình.

5. Cắt hai đầu của thân cây theo đường chéo để hấp thụ nước tốt hơn.

6. Đổ đầy nước vào bình và đặt vào thân cây. Đặt bó hoa vào bình hoa.

Top