Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Mây gối cho giường

  • Vải sang trọng màu trắng
  • máy may
  • Đổ đầy bông hoặc vài cái gối
  • kéo
  • kim
  • chỉ may trắng

1. Hợp nhất vải sang trọng ngay bên phải và cố định bằng kim.

2. Cắt ra một hình dạng đám mây lớn.

3. May cùng với máy may lên đến khoảng 25cm ở mép.

4. Lật ngược vải để vải sang trọng nằm bên ngoài.

5. Cắm đệm đám mây bằng bông gòn hoặc gối và khâu các mảnh còn lại với nhau.

Top