Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Cyclamen với nến nổi trong vỏ

  • Bát nhỏ ở các kích cỡ khác nhau
  • 3 cây nến nổi với nhiều màu sắc khác nhau (nhà thuốc)
  • Cyclamen màu đỏ và trắng

1. Đổ đầy nước vào bát và cắm nến nổi.

2. Bóc cánh hoa và đặt trên mặt nước.

3. Thắp nến.

Các LoạI Phổ BiếN

Top