Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Khung hình trang trí với tìm thấy từ thiên nhiên

20 phút

  • Capizmuschelplättchen (cửa hàng thủ công)
  • Nhiều khung hình khác nhau để thiết lập và treo (Dekoladen)
  • Lá khô (cửa hàng thủ công, Tüta khoảng 3 euro)
  • Miếng bạc khô (từ người bán hoa)
  • Súng bắn keo nóng và keo nóng
  • keo dính

đầu tiên

Với keo nóng, Capizmuschelplättchen được dán vào khung.

2. Lá và miếng bạc giữ bằng keo dính trên khung.

Mẹo: Hình ảnh thực vật trông đẹp trong khung hình.

Top