Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Vòng hoa với bí ngô

  • Vòng hoa từ Steckmoos (từ người bán hoa)
  • tấm phẳng
  • hoa cúc
  • Zierkrbisse
  • Flowerknife
  • shashlik SPIE

1. Vặn miếng đệm vòng hoa và đặt nó lên đĩa.

2. Cắt hoa cúc và cắt theo đường chéo.

3. Khoan trước các lỗ trên miếng đệm bằng xiên và chèn hoa cúc.

4. Đặt bí ngô vào giữa sườn núi.

Top