Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Khéo léo: chỉ cần tách lòng đỏ ra khỏi lòng trắng trứng

Thật dễ dàng!

Để tách hoàn hảo lòng đỏ trứng và lòng trắng trứng, chỉ cần đặt hai đĩa cạnh nhau.

Đánh trứng vào đĩa và nhặt một chai nhựa rỗng.

Tiếp cận lòng đỏ trứng với nắp chai và nhẹ nhàng bóp chai lại với nhau.

Do áp suất âm, lòng đỏ được đưa vào và ép vào chai - bây giờ cẩn thận nhấc lên đĩa khác.

Phải thừa nhận rằng, khi chúng ta cố gắng tách lòng đỏ trứng ra khỏi lòng trắng trứng, mọi thứ thường trở nên tồi tệ. Giải pháp thực sự rất đơn giản và gần gũi!

Top