Đề XuấT, 2020

Editor Choice

Carnival: mặt nạ cắt ra

- Thùng ảnh 61 x 20 cm màu đỏ (cửa hàng thủ công)

- Máy cắt có miếng cắt

- giấy truy tìm màu xanh (cửa hàng thủ công)

- keo dính (ví dụ

từ Pritt)

- nến thủy tinh

- bút chì

- kéo

1. Dấu cho các nếp gấp được vẽ trên bìa cứng bằng bút chì ở mặt sau: nếp gấp đầu tiên sau 1 cm, lần 2, 3, 4 và 5 sau 15 cm.

2. Vẽ một mặt trong các hình chữ nhật kết quả và cắt ra bằng dao cắt.

3. Che lưng bằng giấy trong suốt.

4. Gấp các tông dọc theo các dấu thành hình khối và dán đường may bên.

5. Đặt nến trong đèn lồng.

Top