Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Đèn: Đèn lồng

20 phút

 • Lon có kích cỡ khác nhau (ví dụ
   480 và 240 ml)
  • Tealights (nhà thuốc hoặc Ikea, 100 miếng 2 Euro)
  • đồ khui hộp
  • lon Pieker

  1. Làm trống và làm sạch lon.

  2. Hủy bỏ các nhãn của lon. Đi tốt trong bồn nước ấm.

  3. Đâm mẫu với các miếng bánh trong hộp.

  4. Đặt tealights trong lon.

Top