Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Marguerite trong xô kẽm

 • Kẽm xô (cửa hàng phần cứng)
 • Sơn acrylic màu đen, trắng, đỏ và xanh lá cây (ví dụ

   từ Sở thích Line; cửa hàng thủ công)
  • Sơn acrylic (cửa hàng thủ công)
  • giống cúc
  • bàn chải

  1. Sơn thùng kẽm như mong muốn với sơn acrylic. Hãy để nó khô.

  2. Nếu cần, phủ lớp xô bằng sơn để làm cho sơn chịu được thời tiết.

  3. Đặt marguerite vào thùng.

Top