Đề XuấT, 2021

Editor Choice

Bó hoa nhỏ với cyclamen, asters và berry

  • 1 mini cyclamen trong chậu màu hồng
  • 3 cọng gà béo
  • 2 asters
  • 2 thân cây bạch đàn
  • 2 nhánh táo
  • 1 cọng dâu đen
  • Milchknnchen / Krug
  • kéo cắt cây
  • dao

1. Cắt cyclamen bằng cuống từ chậu, sau đó sử dụng nó cho bó hoa.

2. Cuống hoa miễn phí từ màu xanh lá cây dư thừa.

3. Lắp hoa vào một bó hoa hỗn hợp, làm cho thân cây xoắn lại.

4. Rút ngắn bó hoa theo chiều dài bình hoa bằng kéo hoa hồng.

5. Cắt hai đầu của thân cây theo đường chéo để hấp thụ nước tốt hơn.

6. Đặt lỏng bó hoa vào bình sữa chứa đầy nước.

Top