Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Những món quà nhỏ: trang trí bằng táo trang trí lfl schchen

 • Khăn trà (cửa hàng bách hóa)
 • băng dính hai mặt (ví dụ

   từ Tesa)
  • chai thủy tinh
  • Paketschnur màu trắng (cửa hàng thủ công)
  • táo cua
  • có thể một số gỗ hoàng dương
  • kéo vải

  1. Cắt khăn trà bằng kéo thành dải phù hợp.

  2. Dán dải vải xung quanh chai bằng băng dính hai mặt.

  3. Cắt dây có độ dài phù hợp và buộc táo trang trí. Có thể để buộc một nhánh gỗ hoàng dương nhỏ.

  4. Buộc dây quanh chai.

  Mẹo: Chải táo trang trí bằng keo công nghệ khăn ăn và cuộn nó thành đường.

Top