Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Thẻ tên: Gl ser với shamrock

  • Giấy xây dựng xanh
  • rửa Clip
  • bút phớt mũi

Cắt một mảnh shamrock ra khỏi giấy xây dựng và kẹp nó vào kính bằng kẹp quần áo bằng gỗ.

Top