Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Lễ hội tháng mười: khăn trải bàn

 • Đối với trang trí khăn ăn:
 • Cảm thấy màu nâu (cửa hàng thủ công)
 • satin tốt hoặc ruy băng quà tặng
 • Fllwatte
 • Keo dệt (haberdashery)
 • bút chì
 • kéo
 • Máy may và sợi
 • thêu kim
 • Đối với khăn trải bàn:
 • 1 tấm bìa cứng nhỏ
 • Vliesofix (đồ trang trí vặt)
 • Kiểm tra vải màu xanh lam (Haberdashery)
 • tủ đựng quần áo
 • bút chì
 • kéo
 • bàn ủi

khăn ăn:

1. Được làm bằng nỉ nâu trên 2 trái tim khoảng.

Cắt 11 x 11 cm.

2. Thêu tên trên trái tim bằng satin hoặc ruy băng quà tặng trong khâu khâu.

3. Đặt các trái tim bên phải với nhau và khâu lại với nhau, để lại khoảng hở khoảng 2 cm

4. Xoay trái tim và lấp đầy bằng bông gòn. Khâu đường may còn lại với nhau.

5. Dán trên chiếc xe kéo màu đỏ và bao quanh trái tim.

khăn trải bàn:

1. Vẽ một trái tim trên các tông khoảng 10 x 10 cm và cắt ra.

2. Xấp xỉ Chuyển 10-12 trái tim vào Vliesofix và cắt ra.

3. Ủi lông cừu mềm trên vải và cắt ra lớn hơn 1/2 cm.

4. Xé vải nhô ra.

5. Bóc lớp màng bảo vệ khỏi Vliesofix và ủi trái tim trên mép khăn trải bàn.

Top