Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Khay trang trí với kỹ thuật khăn ăn

 • Khăn ăn với đồ trang trí (ví dụ

   từ cô ấy; Department Store)
  • Khay (cửa hàng trang trí)
  • Keo Napkin (ví dụ từ Sở thích Line; cửa hàng thủ công)
  • kéo
  • bàn chải mềm (ví dụ từ Da Vinci, cửa hàng thủ công)

  1. Cắt họa tiết khăn ăn, bóc lớp trên cùng của khăn ăn và đặt nó lên khay.

  2. Cẩn thận rải keo khăn ăn lên trên họa tiết khăn ăn từ trong ra ngoài bằng bàn chải mềm và để khô.

  3. Để cố định tốt hơn, họa tiết lần thứ hai bằng keo dán khăn ăn.

  Mẹo: Như một điểm nhấn nhỏ, một phần của họa tiết trên các món ăn.

Top