Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Kệ Tinker với các loại thảo mộc khô


Ảnh: trang trí & phong cách

Rất đơn giản

Đẹp và mộc mạc: chúng tôi trình bày một kệ thảo dược của một loại khác.

Bạn cần điều này:

  • dải gỗ / ván gỗ
  • Chốt quần áo bằng gỗ (cửa hàng thủ công)
  • Súng bắn keo nóng và keo nóng
  • cây mê điệt
  • húng tây
  • chanh húng tây
  • dây
  • kéo

Thật dễ dàng

1. Dán kẹp quần áo bằng keo nóng trên một tấm gỗ cũ.

2. Kết hợp băng thảo dược với một chuỗi. thứ ba

Kẹp các bó giữa các clip và để khô.

Prop: robot: Deserator.de; 9, 90 Euro khay: lamesa.de; 39 euro và 19, 90 euro

Top