Đề XuấT, 2021

Editor Choice

Hoa hồng trong chai

- hoa hồng

- chai

- Kéo hoa hồng

- dao

1. Giải phóng thân cây hoa hồng khỏi màu xanh lá cây dư thừa.

2. Rút ngắn hoa hồng theo chiều dài bình hoa bằng kéo hoa hồng.

3. Cắt hai đầu của thân cây theo đường chéo để hấp thụ nước tốt hơn.

4. Đặt hoa hồng trong các chai chứa đầy nước.

Top