Đề XuấT, 2020

Editor Choice

Bó hoa hồng trong màu pastel

 • khoảng 3-5 hoa hồng
 • xấp xỉ

   3-5 thân Ammi majus
  • khoảng 8-10 thân Lisianthus
  • khoảng 2-5 thân cây
  • cái bình
  • kéo cắt cây
  • dao

  1. Giải phóng thân của những bông hoa từ màu xanh lá cây dư thừa.

  2. Lắp hoa vào một bó hoa hỗn hợp, làm cho thân cây xoắn lại.

  3. Rút ngắn bó hoa theo chiều dài bình hoa bằng kéo hoa hồng.

  4. Cắt hai đầu của thân cây theo đường chéo để hấp thụ nước tốt hơn.

  5. Đặt bó hoa lỏng lẻo trong chiếc bình đầy nước.

Top