Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Khăn ăn với vòng hoa của cành tốt

  • Chi nhánh tinh tế (từ người bán hoa)
  • Một số dây
  • Khăn ăn bằng vải màu vàng
  • Giấy DIN A4 màu trắng
  • Bút màu xanh
  • Dải băng grosgrain (Thiết kế Rico)
  • bút chì
  • kéo
  • Súng bắn keo nóng và keo nóng

1. Cành gió đến vòng hoa và buộc chúng lại với nhau bằng dây.

2. Cuộn khăn ăn lên và đặt trang trí lên trên nó.

3. Gấp tờ giấy trắng 1x và, có tính đến độ cong, ghi lại và cắt ra một quả trứng để tạo ra một thẻ gấp trong hình dạng quả trứng.

4. Làm cho cạnh dưới của quả trứng màu xanh.

5. Một tên có thể được viết trong thẻ.

6. Đặt quả trứng giấy giữa vòng hoa và khăn ăn.

7. Buộc một dải ruy băng từ băng grosgrain và gắn vào trứng bằng keo nóng.

Top