Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Túi vải đựng giày

 • Vải cotton màu xanh 24 x 80 cm
 • Băng satin màu hồng
 • Đồ ăn thừa bằng vải màu hồng
 • Vliesofix (đồ trang trí vặt)
 • Rickankee (đồ trang trí vặt)
 • Chất kết dính dệt (ví dụ

   từ Gütermann)
  • giấy
  • bút chì
  • kéo
  • Máy may và sợi
  • may kim

  1. Gấp vải bên phải một nửa, khâu các đường nối bên và ngoằn ngoèo các cạnh.

  2. Lật ngược túi và xoay cạnh trên vào trong hai lần. Chăn bông, tạo đường hầm.

  3. Cắt một lỗ nhỏ trong đường hầm ở cả hai bên, hoàn thành các cạnh bằng tay.

  4. Kéo các dải thông qua một pin an toàn. Thắt nút kết thúc.

  5. Vẽ hình giày trên giấy và chuyển sang phần vải còn lại.

  6. Sắt Vliesofix lên vải. Cắt giày và sắt trên túi.

  7. Từ các mảnh vải vụn tạo thành các vòng nhỏ và keo dán cùng với rickrack trên giày.

Top