Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Kiểm tra: Bạn là ngôi sao nào trong khu rừng nhiệt đới?


Ảnh: RTL

Và sinh đôi truyền hình rác của bạn là ....

Walter, Sara hay Jorn? Ngôi sao trại rừng nào giống như bạn?

Chúng tôi đã cùng nhau kiểm tra trại rừng cuối cùng cho bạn. Tìm ra trong 3 phút mà "ngôi sao" bạn thích nhất.

Hãy vui vẻ với bài kiểm tra "Tôi là một ngôi sao" của chúng tôi .

Top