Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Hoa tulip trên khay

  • bầu đất
  • khay
  • 6-7 hoa tulip màu vàng cam trong chậu
  • rêu

1. Trải một ít đất bầu dưới đáy khay.

2. Cẩn thận nới lỏng hoa tulip từ chậu của họ và trồng chúng ở giữa khay.

3. Đổ đất vào chậu, ấn xuống và đổ vào.

4. Đặt rêu trong một vòng hoa xung quanh hoa tulip.

Top