Đề XuấT, 2021

Editor Choice

Bộ đồ ăn trắng với chim khăn ăn

 • Khăn ăn với chim (ví dụ

   từ BẠN)
  • Các món ăn trắng (ví dụ từ Yorn Casa, Karstadt)
  • Keo Napkin cho sứ (ví dụ: Potch sứ từ Sở thích; cửa hàng thủ công)
  • kéo
  • Bàn chải mềm

  1. Cắt chim ra, kéo lớp trên cùng của khăn ăn và đặt nó lên đĩa.

  2. Cẩn thận rải keo khăn ăn lên chim từ trong ra ngoài bằng bàn chải mềm, để khô.

  3. Để cố định tốt hơn, họa tiết lần thứ hai bằng keo dán khăn ăn.

Top