Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Bình sơn định hướng

45 phút

 • Mẫu với mẫu trang trí (cửa hàng thủ công)
 • Bình hoa (ví dụ từ "The Depot")
 • bàn chải tóc tốt
 • sơn acrylic màu nâu (ví dụ
   từ Marabu; cửa hàng thủ công)
  • Dải dính (ví dụ từ Tesa)
  • bút chì

  1. Cố định mẫu trên bình hoa và vẽ trang trí bằng bút chì.

  2. Hủy bỏ stprint và vẽ các hình dạng màu nâu bằng bàn chải.

Top