Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Carnival: đèn lồng làm bằng giấy confetti hoa

 • Giấy trong suốt với động cơ hoa rải rác (cửa hàng thủ công)
 • 3 đèn lồng nhỏ (cao khoảng 7 cm, z.

   Từ IKEA)
  • Màng dính (ví dụ từ Tesa)
  • tealight
  • cây thước
  • kéo

  1. Cắt 3 dải 20 x 13 cm từ giấy trong suốt.

  2. Nhẹ nhàng quấn giấy quanh đèn lồng, cố định bằng màng dính.

  3. Làm thẳng cạnh dưới bằng kéo.

  Không cho phép nến cháy không giám sát và tránh dự thảo. Giữ cho bát cháy sạch. Nếu nến hút, bấc rút ngắn một cái gì đó. Chỉ đốt nến trên một cơ sở không cháy.

Top