Đề XuấT, 2023

Editor Choice

Đối với thịt nướng: uống kính mui chống côn trùng

 • vải có hoa (haberdashery, từ khoảng 8, 00 Euro / m)
 • Băng satin màu đỏ
 • Hạt gỗ màu xanh lam (z.

   Từ lộng lẫy; cửa hàng thủ công; 22 chiếc từ khoảng 2, 50 euro)
  • phấn Pháp
  • cây thước
  • kéo
  • Máy may và sợi đỏ
  • may kim

  1. Sử dụng phấn và thước kẻ của thợ may, vẽ một hình vuông 17, 5 x 17, 5 cm ở mặt sau của vải và cắt nó ra.

  2. Phụ cấp đường may bằng sắt 0, 5 cm và cạnh trên các cạnh.

  3. Cắt bốn mảnh dài khoảng 3 cm từ ruy băng satin và kéo chúng qua các quả bóng gỗ.

  4. May trên ruy băng bao gồm bóng ở bốn góc.

  5. Đặt nắp thủy tinh lên mặt kính đầy.

Các LoạI Phổ BiếN

Top