Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Quà tặng của khách: giỏ gỗ trồng

Bạn cần điều này:

  • bầu đất
  • Giỏ gỗ (cửa hàng bách hóa)
  • 4-5 chậu thạch thảo trắng và hồng
  • Slate (cửa hàng bách hóa)
  • Phấn (cửa hàng bách hóa)
  • Cord in Pink (Cửa hàng bách hóa)

Thật dễ dàng

1. Trải một ít đất bầu dưới đáy giỏ.

2. Cẩn thận loại bỏ sức khỏe từ chậu của chúng và phân phối trong giỏ.

3. Làm đầy đất bầu, ép và chặt.

4. Dán nhãn đá phiến bằng phấn như mong muốn và đặt giữa các cây.

5. Trang trí giỏ bằng nơ.

Mẹo: Nếu cần, hãy bày ra rổ bằng giấy bạc.

Top