Đề XuấT, 2024

Editor Choice

GZSZ: Kiểm tra nhân vật lớn!


Ảnh: RTL / Bernd Jaworek

Ai là viết tắt của cái gì?

Ai chơi sai một trò chơi? Ai đặt thẻ lên bàn? Cho ý kiến ​​của bạn về các nhân vật GZSZ! Làm thế nào để bạn thực sự nhìn thấy Ayla, Chris và Co.

Tham gia cuộc thăm dò và tìm hiểu nếu những người khác đồng ý. Chỉ cần nhấp từ trái sang phải qua thư viện Umfange!

Top