Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Thạch: hoa vòng hoa với bó hoa thược dược

Bạn cần điều này:


Ảnh: trang trí & phong cách
  • 1 nồi thạch thảo
  • dây bạc
  • 1 bó dahlias trong lilac trắng
  • cái bình
  • kéo cắt cây

Thật dễ dàng

1. Cắt bỏ tất cả các thân cây từ cây thạch thảo trong chậu.

2. Kết hợp một bó thạch cây nhỏ, quấn nó bằng một sợi dây nhỏ.

3. Tiếp tục làm việc từng mảnh cho đến khi một dải dài đã được tạo.

4. Buộc hai đầu lại với nhau và đặt vòng hoa đã hoàn thành trên một chiếc bình.

5. Lập một giao ước với độ dài chính xác của dahlias rút ngắn trong chiếc bình chứa đầy nước.

Top