Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Vòng hoa treo với vật lý

  • 25-30 viên nang vật lý
  • dây vàng tốt (cửa hàng thủ công)
  • vòng kim loại
  • tăng hip xuất phát
  • Kerzenglas
  • kéo

1. Kết nối vật lý với thân cây bằng dây với vòng hoa.

2. Treo vòng hoa quanh vòng kim loại.

3. Đặt một số cành hoa hồng trong một cây nến nhỏ.

Top