Đề XuấT, 2020

Editor Choice

Trang sức cho bé gái


Ảnh: trang trí & phong cách

Tự làm cho con gái

Món đồ trang sức này là duy nhất - bởi vì bạn đã tự mình thiết kế nó cho người nhận.

Mẹo của biên tập viên để tự làm điều đó:

Cắt một dải mỏng ra khỏi một chiếc khăn và khâu nó vào một ống. Kéo một dây đeo bằng da qua ống và chỉ trên một hạt gỗ. Tạo một nút thắt trong ống phía sau mỗi hạt và thắt chặt vải trên các hạt gọn gàng.

Top