Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Sắp xếp bàn với calla và hoa hồng

 • 1 vòng hoa của các chi nhánh (bộ phận trang trí)
 • 1 bát gốm trắng có kích thước phù hợp (ví dụ

   từ ASA)
  • bọt hoa tươi
  • 1 bó calla màu trắng
  • 1 bó hoa hồng màu hồng
  • 3-4 thân cây xanh
  • dao

  1. Đổ đầy bát với bọt nước hoa.

  2. Cắt hoa hồng, cắt theo đường chéo và đặt chúng vào vỏ như một mái vòm.

  3. Trải xanh Cape giữa những bông hồng.

  4. Đặt bát vào giữa vòng hoa.

  5. Cố định Calla giữa các nhánh và gió xung quanh vỏ.

  6. Đặt bát có vòng hoa lên một cái đĩa đầy nước để thân cây calla có thể hút nước.

Top