Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Thẻ tên cho brunch mùa đông

  • giấy để đồ lại
  • Cú đấm khổng lồ (của Knorr Prandell)
  • bút màu xanh
  • snowdrops nhân tạo (từ cô ấy)

1. Làm bằng giấy trong suốt

Cắt dải rộng 5 cm. Đập những bông tuyết bằng một cú đấm khổng lồ (của Knorr Prandell). Viết tên ở giữa bằng bút màu xanh.

2. Phân phối các thẻ tên cùng với snowdrops nhân tạo (của bạn) trên các tấm.

Top